Персонал

Тест за моделиране на SR двигател с голяма мощност

Тест за моделиране на двигател SR за монтаж на работна среда

R&D модел (разработване и съвместна работа с потребителите)

Тест за моделиране на SR двигател с голяма мощност

Техническа комуникация с индустриалния университет в Хаербин

R&D модел (разработване и съвместна работа с потребителите)

Експерти в страната и чужбина се присъединяват за комуникация (САЩ, Нова Зеландия)

Експерти в страната и чужбина заедно за комуникация (САЩ, Нова Зеландия)

Тест за моделиране на двигател SR за подходяща работна среда

Тест за моделиране на двигател SR за подходяща работна среда

Екипаж за изпитване на работата на ротатора

ротаторен тест