Фирмено видео

Крайният капак на корпуса на електрическия мотор за трикоординатна прецизна проверка в XD Motor Factory

Фабрика XINDA, произвежда статор на AC асинхронен двигател за електрически превозни средства

Завод Xinda, обработка на крайния капак на електродвигателите, инспекция на секционно изравняване

обвивка на двигателя при работа по механична обработка в завод за производство на части за електрически двигатели Xinda

Завод Xinda, CNC обработващ център, капак на четката на двигателя в процес на обработка

Xinda Office, високоскоростен реактивен двигател с директно задвижване

Доставка на продукти за статор и ротатор на двигател при товарене в завода за производство на двигатели Xinda

предварително обработеният вал на двигателя, направен от Xinda, за да бъде зареден и транспортиран до топлинна обработка